Perform Line

Flow Fitness Dynamic Line Dynamic + Line


De Dynamic Line brengt sportiviteit en technologische vernieuwing samen in een product.

Een aantal producten uit de Dynamic line assortiment is zo duurzaam en van hoge kwaliteit, dat ze zelfs in een commerciële omgeving kunnen worden gebruikt. Deze categorie noemen we de Dymamic+ Line. Deze topproducten zijn daarom uitermate geschikt voor bijvoorbeeld revalidatie centra, hotels, bedrijven en scholen.


Flow Fitness Perform Line

De commerciële fitnesslijn voor intensief gebruik.

Voeg sportiviteit, functionaliteit en duurzaamheid samen en je hebt de Perform Line van Flow Fitness. Deze commerciële fitnesslijn is bedoeld voor intensief gebruik en daarmee uitermate geschikt voor de sporter die het maximale van zichzelf en z’n uitrusting vraagt. De producten zijn bijvoorbeeld erg geschikt voor fysiotherapiepraktijken en hotels, maar uiteraard ook voor thuisgebruik. It’s all about performance.

Gegarandeerde kwaliteit

Wilt u uw conditie verbeteren, uw spieren versterken of trainen voor een wedstrijd? U kunt vertrouwen op de producten van Flow Fitness. Wij staan garant voor topkwaliteit en willen er alles aan doen om samen met u uw doel te bereiken. Flow Fitness test permanent alle fitnessapparaten op kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Bovendien voldoen onze producten aan de huidige Europese milieu- en kwaliteitseisen, zoals ROHS (milieukeurmerk), NEN-Norm 957 en de CE-keuring.

Dutch Design

De producten van Flow Fitness worden ontwikkeld door ons team van Nederlandse top ontwerpers. Zij vertalen het kenmerkende Dutch Design karakter naar de producten en laten zich inspireren door de feedback die ze krijgen van consumenten en onze dealers. Het resultaat is een technisch hoogwaardig en uitgebreid assortiment dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en de meest actuele trends.


Flow Fitness Garantievoorwaarden

De consument ontleent wettelijke rechten aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving aangaande de handel in consumentengoederen en de garantie zal deze rechten niet beperken. De wederverkoper van het merk Flow Fitness verstrekt, voor de door u aangeschafte nieuwe trainingsapparatuur een door Flow Sports Group (hierna te noemen ‘leverancier’), geleverde garantie. De garantie betreft gedurende de garantieperiode optredende fabricagefouten voortvloeiend uit materiaal of arbeid.

Leverancier zal, in samenwerking met de wederverkoper, naar zijn keuze een defect onderdeel of apparaat herstellen of vervangen overeenkomstig de onderstaande voorwaarden.

 1. De garantie is uitsluitend geldig wanneer het toestel wordt gebruikt in de door leverancier voor dat toestel toegestane gebruiksomgeving. Voor elk toestel wordt de toegestane gebruiksomgeving beschreven in de gebruiksaanwijzing van het toestel. Leverancier onderscheidt twee typen van gebruiksomgevingen: 
  • THUISGEBRUIK: het product wordt alleen gebruikt in een huiselijke omgeving en wordt maximaal 10 uur per week gebruikt. 
  • COMMERCIEEL GEBRUIK: het product wordt gebruikt door een beperkte groep gebruikers waarbij de omgeving van het gebruik bijvoorbeeld fysiotherapiepraktijken, scholen, hotels, huisvesting organisaties, brandweerkazernes, politiebureaus, bedrijven, etc. zijn. Het product wordt maximaal vijf uur per dag gebruikt.
 2. De garantieperiode begint op de datum van aankoop van het toestel door de eerste eigenaar.
 3. Garantie is uitsluitend geldig na toesturen van kopie van de originele factuur.
 4. Eventuele onder de garantie vallende reparaties leiden niet tot verlenging van de garantieperiode.
 5. In geen enkele omstandigheid zal leverancier of een wederverkoper van Flow Fitness aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade geleden door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of inkomstenderving of andere indirecte economische gevolgen.

De garantie vervalt wanneer:

 • Er gebreken zijn ontstaan aan het product door een onjuiste montage dan wel wanneer er sprake is van het niet juist opvolgen van de instructies zoals beschreven in de handleiding,
 • Reparaties aan het product zijn verricht door anderen dan door leverancier aangewezen personen of zonder haar schriftelijke toestemming,
 • Het product niet in originele samenstelling is.
 • Het product naar het oordeel van leverancier is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of sprake is van normale slijtage.
 • Het product op andere wijze is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is
 • Het product onder andere omstandigheden is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
 • Defecten zijn ontstaan door overige factoren van buitenaf waarop geen invloed van leverancier kan uitoefenen.

Perform LineBekijken als Rooster Lijst

3 Items

per pagina
Aflopend sorteren
Bekijken als Rooster Lijst

3 Items

per pagina
Aflopend sorteren
 • Recente zoekopdrachten
 • Balance 10
 • reebok 1
 • Fit run 70i 103
 •  Tunturi roeitrainer Go Row 50 105